Spuštěn web České a Slovenské asociace age managementu

ČAAM

Česká asociace age managementu a Slovenská asociace age managementu byly založeny jako identické organizace s cílem upozorňovat v obou zemích na realitu stárnutí společnosti v souvislosti s demografickými změnami. Jedním s hlavním impulsů pro jejich založení a společný postup byly výstupy mezinárodního projektu „Platforma pro age management zemí V4“, kterou realizoval Age Management z.s. Na základě zpracovaných analýz stavu uplatňování age managementu v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku bylo rozhodnuto, že nově založené organizace budou společně upozorňovat na problematiku stárnutí na pracovišti nejenom na úrovni zaměstnavatelů a zaměstnanců, ale i na úrovni společnosti a současně budou do obou zemí přenášet ověřené metody age managementu a konceptu pracovní schopnosti, které pocházejí z Finska.

SAAM

Slovenská asociace age managementu vznikla na základe spojenia síl niektorých jednotlivcov z oblasti vzdelávania dospelých, ktorí sa téme age managementu venujú v rôznych menších projektoch a spolupracujú aj s partnermi z ČR. Podarilo sa zrealizovať niekoľko aj spoločných akcií a začať tak  komunikovať tému manažmentu veku –AM cielene pre odbornú verejnosť a všetkých, ktorých téma zaujíma.

Vzhľadom na demografický vývoj na Slovensku ale aj v okolitých krajinách sa  vytvorila skupina, ktorá navrhla založiť asociáciu na Slovensku a súčasne aj v CR, aby spoločne rozvíjali spoluprácu, vzájomne sa inšpirovali a riešili problémy.

Slovenská asociácia age managementu (SAAM) je súčasťou unikátného česko-slovensko projektu, zameraného na riešenie problematiky starnutia obyvateľstva.

Naša pomoc je smerovaná nie len k štátnym a súkromným organizáciam ale v prvom rade chceme pomôcť každému jednotlivcovi vysporiadať s realitou a následkami týchto demografických zmien.

Hlavným cieľom SAAM je podporiť zmenu postojov k veku, bojovať proti vekovým stereotypom a vekovej diskriminácii, zvyšovať prestíž a autoritu konceptu age managementu, rozvíjať spoluprácu s relevantnými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti výmeny skúseností a prenosu dobrej praxe.

Age Management je v prvom rade spôsob riadenia s ohľadom na vek zamestnancov, ktorý zohľadňuje priebeh životných etáp človeka na pracovisku i jeho meniacim sa zdrojom, ako sú zdravie, kompetencie, hodnoty, postoje a motivácia.

Ako profesor Ilmarinen (2008, s. 234) upozorňuje „nie je však rozumné a ani možné pozerať na všetky vekové skupiny ako na rovnaké. Age Management zdôrazňuje a využíva silu rozmanitosti a premieňa ju na faktor úspechu pre jednotlivca aj celú firmu. Najvznešenejším a najcennejším cieľom age managementu je zabezpečiť, aby zamestnanci mali všetky predpoklady na kvalitný život a aby firma mala pred sebou úspešnú budúcnosť.“

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.