30.8.2017

Audit age managementu

Age management audit je nástrojem pro analýzu personálních procesů, oblasti péče o zaměstnance a firemní kulturu se zohledněním jednotlivých generací na pracovišti. Audit je realizován v souladu s definovanými pilíři age managementu:

 • Znalost problematiky věku
 • Vstřícné postoje ke stárnutí
 • Dobrý management, který rozumí individualitě a rozdílnosti
 • Kvalitní a funkční opatření age managementu
 • Zajištění dobré pracovní schopnosti a motivace
 • Vysoká úroveň kompetencí
 • Dobrá organizace práce a pracovního prostředí
 • Spokojený život

Výstupem auditu je plán zavádění jednotlivých opatření, který zahrnuje:

 • vzdělávací aktivity pro manažery na různých úrovních i pro zaměstnance
 • návrh na aplikaci opatření age managementu do personálních procesů
 • měření pracovní schopnosti a její vyhodnocení pro zaměstnance i pro zaměstnavatele
 • poradenství v jednotlivých fázích zavádění opatření
 • pravidelný monitoring