26.8.2017

Služby

Nabízíme spolupráci na rozvoji a zavádění uceleného systému age managementu pro firmy a organizace:

  • využíváme pro zmapování aktuálního stavu pracovní schopnosti zaměstnanců metodu Work Ability Index™ (Index pracovní schopnosti)
  • nabízíme spolupráci a odbornou diskuzi v rámci koncepce „Domu pracovní schopnosti“
  • vytváříme provázený systém age managementu pro malé, střední i velké podnikatele zahrnující audit, plán zavádění opatření age managementu, jeho realizaci i vyhodnocení
  • připravujeme projekty v rámci OP Zaměstnanost pro zaměstnavatele se zaměřením na zavádění age managementu

V rámci aplikovaného age managementu nabízíme:

  • výzkumné aktivity v oblasti řízení lidských zdrojů, demografického vývoje daných zemí (v ČR a v SR)
  • realizaci vzdělávacích programů pro osobní a profesní rozvoj zaměstnanců (prioritně finský program Profesní Seniorita®)
  • vytváření profesní databáze na území ČR a SR výsledků indexu pracovní schopnosti (WAI™)
  • realizaci osvětových i odborných seminářů, workshopů a konferencí se zaměřením na aktuální trendy v oblasti age managementu na území ČR, SR, Evropy.