30.8.2017

Expertní činnost

Zpracování studií, analýz a vývoj nových metod v oblasti age managementu v souvislosti se stárnutím populace.