17.2.2021

Projekty

Viac o projektoch SAAM sa dozviete tu: www.agemanagement.sk

Projekt – WORK ABILITY MANAGEMENT

Projekt strategického partnerstva Erasmus+ Work Ability Managment (WAM) sa zameriava na
riešenie problematiky podpory zamestnávania starnúcich zamestnancov a ich pracovnej schopnosti, ktorá sa vekom mení.

Hlavným zámerom navrhovaného projektu je:

 • sociálne začlenenie,
 •  aktivity smerujúce k podpore pracovnej schopnosti zamestnancov aj osôb aktuálne nezamestnaných,
 •  odstraňovanie vekovej diskriminácie u starnúcich zamestnancov,
 • podpora rodovej rovnosti a hľadanie nových inovatívnych prístupov pre udržanie vlastnej zamestnateľnosti prostredníctvom vzdelávacích a poradenských aktivít.

Konzorcium, ktoré projekt realizuje, tvoria odborné pracoviská, ktoré sa problematikou konceptu
pracovnej schopnosti dlhodobo zaoberajú:

 • Age Management z.s.
 • Blik Op Werk z Holandska
 • Arbeit und Zukunft (Asociácie Práca a budúcnosť) z Nemecka
 • National Public Health Center (NKK – Národné centrum verejného zdravia) z Maďarska
 • Slovenská asociácia age manažmentu, o.z.

Cieľom navrhovaného projektu je:

 • prepojiť odborné európske pracoviská, ktoré sa problematikou pracovnej schopnosti a age managementu zaoberajú,
 • vzájomne zdieľať ich používané metódy a spoločne vyvinúť nové produkty so zameraním na individuálne potreby zamestnaných aj nezamestnaných osôb, vrátane podpory prostredníctvom digitálnych technológií.

Cieľovou skupinou projektu sú:

 • lektori / poradcovia / facilitátori
 • ďalší experti pôsobiaci v oblasti vzdelávania dospelých a kariérového poradenstva.

Výstupy projektu:

 • elektronická publikácia “Podpora starnutia na pracovisku”, ktorá bude zhromažďovať opis metód, nástrojov, príkladov dobrej praxe, vyučovacích metód, vzdelávacích programov a analytických nástrojov partnerských organizácií v oblasti podpory pracovnej schopnosti vrátane oblasti poradenstva vo všetkých zapojených krajinách,
 •  metodika na riadenie pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb zamestnaných alebo ktorí plánujú zmenu profesie,
 •  metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb nezamestnaných,
 • webová platforma “Digitálny kouč”, ktorá má za cieľ mapovať potenciál človeka, podporovať učenie a plánovanie a učiť ho riadiť zmenu profesie.

Metodika na riadenie pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb nezamestnaných

Kolektív autorov projektu Work Ability Management dokončil publikáciu „Metodika na riadenie pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb nezamestnaných“.

Publikáciu na stiahnutie v slovenskom jazyku nájdete: TU


Metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb zamestnaných alebo zvažujúcich zmenu profesie

Kolektív autorov projektu Work Ability Management dokončil publikáciu „Metodika na riadenie podpory pracovnej schopnosti pre cieľovú skupinu osôb zamestnaných alebo zvažujúcich zmenu profesie“.

Publikáciu na stiahnutie v anglickom jazyku nájdete: TU

Publikáciu na stiahnutie v slovenskom jazyku nájdete: TU

        


Dňa 16. februára bolo pracovné online stretnutie k projektu Erasmus+ s partnermi z ČR, Holandska, Maďarska a Nemecka. Dokončuje sa OUTPUT1 a pripravuje sa OUTPUT2 projektu WAM.

 

 


Kolektív autorov projektu Work Ability Management dokončil publikáciu “Podpora starnutia na pracovisku”

Elektronická publikácia “Podpora starnutia na pracovisku” zhromažďuje opis metód, nástrojov, príkladov dobrej praxe, vyučovacích metód, vzdelávacích programov a analytických nástrojov partnerských organizácií v oblasti podpory pracovnej schopnosti vrátane oblasti poradenstva vo všetkých zapojených krajinách (Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Slovensko, Česká republika).

Publikáciu na stiahnutie v anglickom jazyku nájdete: TU

Publikáciu na stiahnutie v slovenskom jazyku nájdete: TU

Publikáciu druhej časti príručky Output2 si v anglickom jazyku si môžete stiahnuť: TU

       


Projekt Erasmus+ Work Ability Management

V súčasnosti sme v polovici projektu. 13.-15. októbra sme sa zúčastnili porady k projektu v Utrechte (zúčastnili sa 3 členovia SAAM). Ďalšie pracovné stretnutie bude v Hamburgu v januári – školenie WAI. Za SAAM …