30.8.2017

Profesní seniorita®

Vzdělávací program Profesní seniorita® pro rozvoj profesní kariéry

Unikátní program „Towards Successful Seniority™“ byl převzat pro použití v ČR a v SR z Finského institutu pracovního zdraví (FIOH) se sídlem v Helsinkách a je určen na podporu řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody zaměstnanců. Při plánování obsahu programu finští experti využili odborné informace a průzkum týkající se kontinuálního vzdělávání, zvládání pracovních povinností, motivace a podpory celkové duševní pohody.

Hlavní cíle programu jsou:

  • rozvíjet dovednosti pro řízení kariéry
  • rozvíjet schopnost zvládat změny
  • podpořit účastníky při plánování cílů a řešení týkajících se jejich kariéry
  • podpořit duševní pohodu a pokračování jejich kariéry
  • předcházet syndromu vyhoření a depresi
  • předcházet předčasnému odchodu do důchodu, zejména z důvodu psychických problémů týkajících se práce
  • posílit postoj k celoživotnímu vzdělávání
  • podporovat účastníky v úspěšném vykonávání své práce
  • působit jako podpora pro zaměstnance, kteří mají v kompetenci oblast týkající se udržování a rozvoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Cílovou skupinou programu jsou zaměstnanci a to bez rozdílu věku. Velmi dobré výsledky program prokazuje u absolventů, kterým pomáhá zejména v oblasti kariérového plánování, ale také u stárnoucích zaměstnanců, kde působí jako prevence psychosociálních onemocnění.

Více informací o programu: www.profesniseniorita.cz