Autorizace SAAM pro realizaci programu Profesní seniorita®

Dne 11. 10. 2017 se stala Slovenská asociácia age managementu, o.z. autorizovanou společností pro realizaci programu Profesní seniority®.

Program profesní seniority® pro zaměstnance

Program, vyvinutý na Finském institutu pracovního zdraví (FIOH), je určen na podporu řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody zaměstnanců bez rozdílu věku a vykonávané profese. Unikátnost použité skupinové metody vrstevnického učení byla oceněna 1. cenou na mezinárodní soutěži v kategorii příkladů dobré praxe na konferenci Work, Stress, and Health 2008 ve Washingtonu D.C., USA.

Přínosy programu: pro zaměstnavatele i pro zaměstnance

Skupinová metoda zvyšuje možnosti účastníků nalézat úspěšná řešení týkající se jejich kariéry a posiluje jejich schopnost vyrovnat se s případnými neúspěchy. Pro organizace a firmy tak představuje možnost udržet si kvalifikované a kompetentní zaměstnance.

Výstup: sestavený individuální plán lze využít při pravidelných hodnocení výkonu na pracovišti a na podporu otázek týkajících se kariéry, vlastního rozvoje a  duševní pohody při práci.

Rozsah programu: 16 hodin

Místo realizace: Slovenská republika

Ke stažení: Osvědčení Slovenská asociácia age managementu, o.z.