Age management v SR 2018

Dne 21. listopadu 2018 se v Bratislavě uskutečnila Panelová diskuze „Age management v SR 2018“, které se zúčastnili zástupci Slovenské i České asociace age managementu a zástupci firem i státních organizací.

Byly diskutovány otázky:

  • aktuálních potřeb a prognóz na trhu práce
  • stimuly a bariéry v zavádění age managementu
  • možnosti sdílení a networkingu

V rámci prezentace byly představeny možnosti implementace konceptu age managementu do firemní praxe a diskutovány praktické otázky od auditu age managementu přes jednotlivé aktivity, možnosti měření pracovní schopnosti až po získání osvědčení pro úspěšné organizace „Age Management Friedly“.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.