21.7.2022

Agemanagement.sk

Age management (manažment veku)

Zjednodušene povedané, ide o riadenie ľudí s ohľadom na ich vek, schopnosti a pracovný potenciál. Age management sa zameriava na priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. Zahŕňa všetky vekové skupiny zamestnancov od absolventov škôl až po pracujúcich dôchodcov.

Z histórie

roku 2013 som v súvislosti  s prípravou konferencie HR Salon navštívila kolegov v Prahe v Asociácii inštitúcií vzdelávania dospelých ČR. Náhodou som sa tu  stretla s pani Ilonou Štorovou,  ktorá pre asociáciu pripravovala projekt o Age managemente. Bola to presne téma, ktorú som nevedela dovtedy pomenovať. Vysvetlila mi, čo je cieľom projektu.  Dohodli sme sa, že začneme spolupracovať a šíriť osvetu aj na Slovensku.

Bola to pre mňa silná inšpirácia, založila som preto v roku 2014 združenie Manažment veku, o.z. (age management/AM) ako partnerskú organizáciu českého Age management, o.s.

Odvtedy sa aktívne naša spolupráca  rozvíja. Pozvala som Ilonu na konferenciu HR SALON 2013, kde prvýkrát prezentovala tému age managementu na Slovensku. Pripravujeme spoločne programy pre HR, každoročne konferenciu Age management SALON, diskusné fóra a ďalšie aktivity.

Tieto konferencie začali postupne spájať ľudí, ktorí sa témou zaoberali každý po svojom. Tak sa vytvorila užšia spolupráca združenia Manažment veku, o.z.  s  občianskym združením Bagar, o.z., neziskovou organizáciou Aptet n.o. a VKC Intenzíva, s.r.o., ktorých zámerom bolo osloviť  všetkých, ktorých téma zaujíma, riešia problémy súvisiace so starnúcimi zamestnancami,  nezamestnanými,  pracujúcimi seniormi alebo absolventmi škôl s ohľadom na demografický a technologický vývoj.

Tieto subjekty sa stali aj zakladateľmi SAAM.

Informácie o AM, vzdelávaní, rôznych akciách a projektoch nájdete na tejto stránke:

www.agemanagement.sk