18.12.2019

Realizované projekty

Informace o projektu „Vzdělávejte se s námi“

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010949

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 110

Název výzvy: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji II!

Realizátor: Česká asociace age managementu, z.s.

Cílem projektu je zvýšení odborné úrovně znalostí a tím zvyšování kompetencí členů České asociace age managementu z.s. z řad právnických osob. Projektových aktivit se zúčastní celkem minimálně 141

účastníků, podíl účastníků s bagatelní podporou bude celkem 120. Projektové aktivity budou probíhat na území celé ČR mimo Prahu. Důraz bude kladen na výběr vzdělávacích aktivit dle analýzy potřeb členské základny. V rámci projektu bude čerpána podpora de minimis.

Datum zahájení: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2022