14.6.2020

Aktivity SAAM


Projekt Erasmus+ Work Ability Management


V súčasnosti sme v polovici projektu. 13.-15. októbra sme sa zúčastnili porady k projektu v Utrechte (zúčastnili sa 3 členovia SAAM). Ďalšie pracovné stretnutie bude v Hamburgu v januári – školenie WAI. Za SAAM …


Vzdelávanie 3. veku – príležitosť pre spoločnosť


Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie v spolupráci s Služby a Školení Mladá Boleslav organizujú medzinárodnú odbornú konferenciu zameranú na vzdelávanie seniorov.

Obsahové zameranie konferencie: „Aktuálne trendy vo vzdelávaní a rozvoji seniorov a starších dospelých“ (príprava na starnutie, metódy a formy vzdelávania, dobrovoľníctvo, age management, príprava firiem na starnutie zamestnancov s podporou vízie Priemyslu 4.0, podpora mentálnych a psychických zručností, možnosti a bariéry využívania moderných komunikačných technológií, medzigeneračné učenie a iné)

Pôvodne plánovaná vo Zvolene, ale kvôli pandémii bola realizovaná online. Za SAAM mala príspevok na konferencii Ilona Hegerová. Týkala sa zmapovania aktivít na Slovensku v rámci Projektu Erasmus + WAM. Príspevok si môžete pozrieť TU.


Age Management SALON 2021


Fotogaléria tu

30. september 2021, Bratislava

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

Program TU


2. česko-slovenské Age Management Fórum

Podpora starnutia na pracovisku


24. jún 2021, v čase 9:00 – 10:00h, ONLINE

Srdečne vás pozývame na 2. česko-slovenské Age Management Fórum (online) na tému:

Podpora starnutia na pracovisku                                                                                                   dňa 24. júna, v čase 9:00 – 10:00h

 

Dozviete sa:

  • ako sa aplikuje age management v Nemecku, Holandsku, Maďarsku, Česku a Slovensku
  • zistíme viac o projekte Erasmus+ Work Ability Management

Veríme, že sa stretneme na 19. ročníku Age Management SALON
30. september 2021, Bratislava

 


1. česko-slovenské Age Management Fórum
Pracovná schopnosť zamestnancov – Work Ability


25. marec 2021, v čase 9:00 – 10:00h, ONLINE

Srdečne vás pozývame na 1. česko-slovenské Age Management Fórum (online) na tému:

Pracovná schopnosť zamestnancov – Work Ability
dňa 25. marca, v čase 9:00-10:00h

Pripravujeme cyklus česko-slovenských fór na tému pracovnej schopnosti. Budeme sa počuť každý kvartál online, prípadne sa stretneme aj na konferencii Age Management SALON v júni alebo na jeseň (podľa situácie).

  Dozviete sa:

  • že pracovná schopnosť (work ability) ≠ pracovná neschopnosť,
  • že sa dá pracovná schopnosť merať a riadiť,
  • ako vám pomôžu výstupy z projektu Erasmus+ WAM v praxi,
  • ako dopadlo vyhodnotenie ankety work ability v ČR a SR

Prezentovať bude Ilona Štorová a Romana Formusková z Age Managment CZ

Registrácia TU: https://www.eventbrite.com/e/pracovna-schopnost-zamestnancov-work-ability-registration-145294274085

Viac info o aktivitách Age Managementu: https://www.agemanagement.sk/

 


Ľudskosť nie je slabosť ale cesta k úspechu s Ivanou Molnárovou


28. januára 2021, v čase 8:30 – 9:30 h, ONLINE

Ľudskosť nie je slabosť ale cesta k úspechu s Ivanou Molnárovou, CEO, Profesia.sk

Pred nami je obdobie, kedy na nás bude ešte viac dopadať ekonomická neistota a ovplyvňovať trh práce. Niektoré firmy budú prepúšťať, niektoré reorganizovať, niektoré zamestnancov hľadajú. Aj tento rok pokračujeme v spolupráci s HRDA a ďalšími partnermi. Pozývame vás na zaujímavý online workshop.

 

Registrácia TU: https://www.eventbrite.com/e/interaktivny-online-workshop-pre-hr-profesionalov-registration-137668067897


 Prístup zamestnávateľov k riešeniu problematiky Age Managementu17. december 2020, v čase 8:30 – 9:30h
, ONLINE

Srdečne vás pozývame na tretie interaktívne diskusné fórum, ktoré sa uskutoční 17. decembra 2020 s Petrom Molnárom, výkonným sekretárom Republikovej únie zamestnávateľov.

8:30 – 9:30  – Prístup zamestnávateľov k riešeniu problematiky Age Managementu. 
Dozviete sa o výsledkoch národných a medzinárodných prieskumov v rámci projektu AGEGAP, do ktorých je zapojených sedem európskych krajín.

Registrácia TU: https://www.eventbrite.com/e/age-management-forum-online-peter-molnar-tickets-131922059431


Age Management FÓRUM (online)
Majster, tovaryš a učeň v digitálnej dobe


26. november 2020, v čase 8:30 – 9:30h, ONLINE

Priatelia agemanagementu, pokračujeme v našich online témach, ktoré mali byť na spoločnej konferencii AM SALON & HRDA.

Pozývame vás na online fórum s Máriom Lelovským, 1. viceprezidentom ITAS, na tému:
Majster, tovaryš a učeň v digitálnej dobe.
Ako si vzájomne môžu vymieňať skúsenosti starší zamestnanci a digitálna generácia?

 

Registrácia TU: https://www.eventbrite.com/e/age-management-forum-online-majster-tovarys-a-ucen-v-digitalnej-dobe-registration-129339857997


Age Management Salon 2020 & Rozvoj ľudských zdrojov  (HRDA)


22. október 2020, on-line, v čase 8:30 – 9:30h

Vážení priatelia.
Verili sme, že sa stretneme osobne na konferencii Age Management SALON 2020, ale nie je to možné. Neradi by sme prišli o stretnutie s vami a tiež, aby naša niekoľkomesačná práca vyšla nazmar. Náš skvelý odborný program bude rozdelený do hodinových on line blokov (každý mesiac jeden).

Pridajte sa k nám on line všetci, ktorí pracujete v HR a hľadáte inšpiráciu, či nové informácie pre oblasť age managementu v rôznych pracovných oblastiach.

1. téma on-line

Age Management uptake, projekt Erasmus +, Klaudius Šilhár, prezident AIVD SR
Neviditeľná vlna, ktorá nás zasiahne, Oliver Šimko, projektový manažér, školiteľ

Registrujte sa TU

Zaregistrujte sa do 21. októbra, 16:00 h


Anketa Work Ability


Pripravili sme prieskum ktorého výsledky budú podkladom pre vývoj metodiky udržania a rozvoja pracovnej schopnosti zamestnancov – age management, a jeho aktuálne i potencionálne uplatnenie v praxi slovenských firiem.
Prvým krokom je zmapovanie situácie, ktorá súvisí s demografickými zmenami a stavom pracovnej schopnosti zamestnancov a ich dopadmi na trh práce.
Dotazník nájdete TU: https://forms.gle/mNsAqaZK5iih5xoU6

 


Školenie lektorov pre kurz –  Profesíjna seniorita


Brno, 2.-4. september 2020

Priateľská a tvorivá atmosféra, zdieľanie skúseností…

 

 

 

 

 

 

 


Erasmus+ “Work ability management”


Máme dobré správy! 🙂

Našej českej partnerskej organizácií Age management, z.s. bol úspešne schválený projekt Erasmus+ “Work ability management”. Sme radi, že môžeme priložiť ruku k dielu a priniesť na Slovensko know-how z Maďarska, Holandska, Nemecka a Čiech. Ilona Štorová ďakujeme za príležitosť a tešíme sa na spoluprácu.

 


Age Management FÓRUM


24. jún 2020, 15:30 – 16:30 h, online. Nenechajte si ujsť naše 1. on-line diskusné fórum.

Zdravie je základným pilierom koncepcie age managementu. Kovid-19 nám ukázal, prečo je dôležité mať zdravých zamestnancov.

So svojimi skúsenosťami z obchodnej siete sa s vami podelí Hana Fussyová, manažérka kultúry zdravia a zdravia v práci, dm drogerie markt s.r.o.

Na tému: dm je svojim spolupracovníkom nablízku vždy, keď to potrebujú.

„Myslíme si, že firma našej veľkosti a filozofie sa musí zodpovedne postarať o nás aj inak, ako pracovne“. To sú slová pána Podhradského, konateľa spoločnosti dm drogerie markt pri spustení Stratégie zdravia a zdravia v práci.

Na prezentácií si povieme viac o Stratégii dm, ktorej cieľom je vnímať zamestnanca ako celého človeka a zvyšovať tak jeho angažovanosť a práceschopnosť. Budeme hovoriť o konkrétnych aktivitách a programoch:

– Univerzita osobného rozvoja
– Zdravá firma
– Záchranná sieť

V posledných týždňoch sledujeme trend rastúceho záujmu našich spolupracovníkov o poradenstvo v ťažkých životných situáciách. Aj takýmto spôsobom napĺňame ambíciu – byť našim kolegom nablízku vtedy, keď to potrebujú.

Prihláška TU: https://forms.gle/YJ9ZhdbunXoya39y6